درست زمانیکـه مخاطب روبــه‌روی شــلف، مشغول تصمیم‌گیـری برای خریـد از بیـن محصولات برندهـای مختلف می‌باشد، پیام محصول شما توسط اسمارت شلف به مدت چند ثانیه برای فرد پخش می‌گردد و ناگهانی این اتفاق او را متعـجب و شگفـت‌زده خـواهد کرد، همینطور در همان لحظه ذهن فرد را به سمت خرید محصول موردنظر ترغیب می‌نمایـد