فعالیت‌های BTL بر عرصه بازاریابی حاکم هستند و همه‌ی بازاریابان از فعالیت‌های BTL به خوبی آگاهی دارند. تبلیغات BTL به جلب خیلی سریع مخاطب هدف و جمع آوری مشتریان هدف شناخته شده است.