پروژه اسمارت شلف (شلف هوشمند) برند فرمند در سوپر مارکت های برتر شهر تهران اجرا گردید